Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną www.proactiva.com.pl  Jest on dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy  proactiva.com.pl jest prowadzony przez firmę
            Pro Activa Agnieszka Andrejczuk

Ul. Ceglarska 1

63-700 Krotoszyn
NIP 621-165-98-97   REGON 301414770 
zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy Zduny
Sklep określony jest w regulaminie SPRZEDAWCĄ
 
  2.  Dane kontaktowe ze Sprzedawcą
  3.  E-mail proactiva@o2.pl
  4.  Tel. 508-234-507,  506-479-401

  5.  Korespondencja:  Pro Activa  ul. Ceglarska 1, 63-700 Krotoszyn

  6.  Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie                        posiadająca osobowości prawnej, dalej nazwana KLIENTEM.
  7.  Wszystkie produkty dostępne na proactiva.com.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz                zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  8.  Wszystkie podane ceny są cenami brutto wyrażone w polskich złotych PLN (zawierają podatek VAT).
       Na każdy sprzedany przedmiot wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. Faktura może        być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, bądź w formie          tradycyjnej.
  9.  Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz jest            jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy określonym w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 10.  Podane ceny towaru nie zawierają kosztów dostawy.
 11.  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedażowej przeznaczona jest ograniczona ilość produktów.
        Zamówienia o takim charakterze wysyłane są wg kolejności zamówień aż do wyczerpania zapasów                   promocyjnych.
 12.  Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych           w zamówieniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr133,                 poz.883 z późniejszymi zmianami. Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji               zamówienia, i nie są przekazywane osobom trzecim.
 
ZAMÓWIENIA
 1. Warunkiem realizacji  zamówienia jest zapoznanie się z regulaminem sklepu, jego akceptacja oraz  założenie konta na stronie proactiva.com.pl 
 2.  Zamówienia można składać 24godz. na dobę, 7 dni w tygodni.
 3.  Wysyłki realizowane są od poniedziałku do piątku w ciągu 12-24godz., z wyłączeniem dni świątecznych.  Wysyłka rowerów może przedłużyć się do 2 dni roboczych.
 4.  W przypadku produktów oferowanych na ZAMÓWIENIE, termin zostanie określony przy składaniu  zamówienia.
 5.  Każdy towar ma określoną dostępność. Jeśli termin realizacji zamówienia przekracza określony na stronie, proactiva.com.pl skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia najbliższego terminu realizacji lub anulowaniu zamówienia.
 6.  Za zamówiony towar można płacić
 • przelewem bankowym;
 • w formie paczki pobraniowej (płatność  przy odbiorze)
 • płatność ratalna udzielana przez bank Santander Consumer Bank SA

   7. Wiążąca umowa kupna-sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez  pracownika        sklepu.

   8.  Sklep proactiva.com.pl może zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia.

   9. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 3 dniu, zamówienie zostaje anulowane.

  10. Klient zostanie poinformowany o realizacji zamówienia  na adres e-mail podany podczas rejestracji    konta. 
       Jeśli płatność za zamówienie nie zostanie uiszczona w ciągu 7 dni, liczone od  dnia jego złożenia, zostanie ono        anulowane.

  11. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta

 • Imię i nazwisko
 • Adres do wysyłki towaru
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu kontaktowego.

WYSYŁKA i KOSZTY DOSTAWY

 1.  Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą Poczty Polskiej lub firm kurierskich na wskazany przez  Klienta adres. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w sklepie stacjonarnym  mieszczącym się w  Krotoszynie przy ulicy Kościuszki 5, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 lub w sobotę 
       w godzinach 10-13. W przypadku odbioru osobistego roweru, Klient zobowiązany jest wcześniej                          poinformować Sprzedawcę o tym fakcie.
  2.   Wysyłki dostarczane są tylko na terenie Polski.
  3.   Koszty dostawy ponosi Klient  i o całkowitej sumie zapłaty za przesyłkę jest informowany w podsumowaniu         zamówienia.
  4.   Szczegółowe informacje dotyczące kosztów przesyłki są zawarte na naszej stronie internetowej w                       zakładce KOSZTY WYSYŁKI.
  5.   W przypadku wybrania płatności przelewem, towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty,                         zamówienia z płatnością przy odbiorze- w dniu złożenia zamówienia.  Wysyłki są realizowane tylko w dni           robocze.
  6.   Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność przesyłki przy kurierze. W razie uszkodzenia paczki prosimy o             sporządzenie protokołu uszkodzenia przez kuriera, który będzie podstawą do ewentualnej reklamacji oraz         niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.
  7.   Przesyłki pobraniowe są realizowane do 2500zł, powyżej tej kwoty preferujemy wpłaty na konto bankowe.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy o prawach konsumenta Dz.U. 2014, poz.827, konsument zawierając „umowę na odległość”, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Warunkiem dotrzymania terminu jest złożenie w tym czasie do sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu umowy (można skorzystać z gotowego formularza OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY -w załączniku). Formularz można złożyć drogą elektroniczną lub w formie tradycyjnej. Jeśli Kupujący wybierze formę elektroniczną, Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia.
 2. Po przesłaniu oświadczenia Klient jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odesłać zakupiony przedmiot  na adres korespondencji podany w danych Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt dostarczenia towaru w drodze Sprzedawca- Klient. Sprzedawca może się wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności, do chwili otrzymania zwrotnego przedmiotu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. Koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób, jakiego użył Klient. Chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zapłaty.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadkach:
 • umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

  6.  Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio        zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

 
 
GWARANCJA

 1. Sklep proactiva.com.pl jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem umowy- bez wad.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych gwarancją, uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone w Karcie Gwarancyjnej danego producenta, dołączonej do zakupionego produktu.
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi  w przypadku, kiedy Klient jest poinformowany o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy.
 4. W przypadku stwierdzenia wady produktu lub jego niezgodności z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Można to zrobić poprzez formularz reklamacyjny załączony do Regulaminu.
 5. Sprzedawca jest zobligowany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub zaproponować usunięcie wad zakupionego przedmiotu. Jeśli naprawa lub wymiana produktu na nowy jest niemożliwa, Klient, może żądać obniżki ceny za wadliwy towar lub całkowity zwrot pieniędzy.
 6. Jeśli wada jest nieistotna dla produktu, Klient nie może odstąpić od umowy.
 7. Sprzedawca na rozpatrzenie reklamacji ma 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego i o stanie jego realizacji poinformuje drogą e-mail.
      Pozostawienie zgłoszenia bez odpowiedzi po tym czasie, jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
  8.  W przypadku niezasadności reklamacji, koszty związane z odesłaniem towaru ponosi Kupujący.
  9.  Uszkodzenia mechaniczne, które nie są wynikiem wad produktu, a powstały w  wyniku użytkowania                      produktu, nie mogą być podstawą reklamacji.
 10.  Przy zakupie roweru, Klient otrzymuje Kartę Gwarancyjną, w której są wyszczególnione warunki gwarancji.        Reklamacji nie podlegają te części, których zużycie wynika z normalnego użytkowania (wyszczególnione w        karcie gwarancyjnej), jak i uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania, braku konserwacji, winy          użytkownika. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają również wszelkie regulacje oraz dokręcenia połączeń        śrubowych.
 12.  Kupujący zobowiązany jest do odpłatnego przeglądu gwarancyjnego zakupionego roweru, w czasie 1              miesiąca od daty zakupu, w celu wyeliminowania ewentualnych problemów technicznych, jak i                        utrzymania gwarancji. W przypadku niemożliwości serwisowania roweru u Sprzedawcy, Klient winien                  zgłosić się do najbliższego serwisanta w swoim miejscu  zamieszkania.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. Regulamin dostępny jest cały czas na stronie Sprzedawcy w zakładce REGULAMIN i określa zasady zawarcia umowy sprzedaży produktów na jego stronie. Na życzenie Klienta regulamin może być wydrukowany i przesłany drogą elektroniczną.
 3. W przypadku, gdy zawarte w Regulaminie postanowienia byłyby sprzeczne lub inne  z obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej  Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad tymi wyrażonymi w Regulaminie.
 4. jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne bądź niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 5. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 
 
ZAŁĄCZNIKI
 
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
      Formularz wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres korespondencyjny         sklepu
 
 
 
OŚWIADCZENIE  O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 
Ja ....................................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

sprzedaży następującego  przedmiotu..........................................,……………………………………………
.
         Data zawarcia umowy  ....................., data odbioru ..................... .
         Imię i nazwisko ..............................................................................
         Adres .............................................................................................
              Tel. kcontaktowy………………………………………………………….
         Data ......................
         Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
 
 1. Formularz reklamacyjny
 
REKLAMACJA
 
Imię i nazwisko reklamującego………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………………....
Tel. Kontaktowy…………………………………………………………………………..
e-mail……………………………………………………………………………………...
Data nabycia towaru……………………………………………………………............
Nazwa towaru……………………………………………………………………………
Cena towaru……………………………………………………………………………...
Data dowodu zakupu……………………………………………………………………
Opis usterki………………………………………………………………………………..
                       …………………………………………………………………………….
 
 
 
……………………………………………
Data i podpis reklamującego
 
 
Uwaga!
Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (ksero) i kartą gwarancyjną jeśli była dołączona.